Oferta
Faktoring

 

Faktoring jest usługą, która - przy odpowiednim wykorzystaniu - poprawi płynność finansową przedsiębiorstwa i pomoże uchronić je przed wszelkimi kłopotami finansowymi. Skierowana jest do firm prowadzących sprzedaż usług i towarów z odroczonym terminem płatności. Nie ma przy tym znaczenia, czy rynek zbytu znajduje się w Polsce, czy zagranicą.

W skrócie: usługa polega na przejmowaniu nieprzeterminowanych wierzytelności przez stronę trzecią (w tym przypadku: przez nas).

Faktoring - mimo, że w Europie pojawił się ponad pół wieku temu - w Polsce popularność zyskał dopiero na przestrzeni ostatnich lat. Przyczynił się do tego kryzys i fakt, że małe i średnie firmy zaczęły przykładać większą wagę do bezpieczeństwa należności. Ponadto - to również ważne z punktu widzenia usługobiorcy - korzystanie z faktoringu jest niezwykle proste, bo wszystkie formalności załatwiane są drogą internetową.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca, zamiast czekać na odległy termin zapłaty, dostaje środki niemal od ręki.

To możliwość znacznie wygodniejsza i mniej ryzykowna niż kredyt. Nie wymaga hipoteki ani poręczenia majątkowego. Jedyne zabezpieczenia to sama wierzytelność, weksel in blanco lub pełnomocnictwo do rachunku.

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego przedsiębiorstwa najważniejsze są bieżące zyski i płynność finansowa. W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy wiele odmian faktoringu, które dobieramy w zależności od potrzeb Klienta.

Faktoring klasyczny

Faktoring klasyczny dzieli się na dwie gałęzie. W ramach FAKTORINGU PEŁNEGO Klient otrzyma od nas zaliczkę na poczet należności, nie ponosząc przy tym jakiegokolwiek ryzyka. Innymi słowy: to my monitorujemy transakcję poprzez np. windykację miękką i to my będziemy się martwić, jeżeli kontrahent naszego Klienta okaże się niewypłacalny.

Na podobnych zasadach funkcjonuje FAKTORING NIEPEŁNY, który nie obejmuje jednak przeniesienia ryzyka na stronę trzecią.

Dlaczego my, a nie konkurencja? Prowizję naliczamy od wysokości zaliczki oraz dokładnej liczby dni oczekiwania na zapłatę, a nie - jak większość firm oferujących usługi faktoringowe - od wartości brutto całej faktury i przedziałów: poniżej oraz powyżej 30 dni.


Faktoring mieszany

Połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Przejmujemy ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do określonej kwoty, natomiast odpowiedzialność nadal spoczywa na faktorancie.


Faktoring eksportowy

Skupujemy faktury, których płatnikami są podmioty zarejestrowane poza granicami Polski. Nasi Klienci mogą dzięki temu ograniczyć ryzyko handlowe związane ze współpracą z podmiotami zagranicznymi.

Zaliczki na poczet należności na życzenie Klienta wypłacamy także w złotówkach - niezależnie od tego, w jakiej walucie wyrażona jest kwota zawarta na fakturze. Takie rozwiązanie również służy Klientowi, pozwalając mu na uniknięcie ryzyka związanego ze zmianami kursów walut.


Faktoring wymagalnościowy

Faktoring wymagalnościowy to oferta dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji finansowej, które nie potrzebują natychmiastowego zasilenia budżetu gotówką. Usługa pełni funkcję prewencyjną i minimalizuje ryzyko niespłacenia faktur na czas.

Umowa dotycząca faktoringu wymagalnościowego aktywuje się w momencie, kiedy kontrahent nie jest w stanie opłacić faktury w terminie, a firma - nasz Klient - nie może dłużej czekać na wpłynięcie należności. W ten sposób Klient nie ponosi żadnych strat, a jego kontrahent zyskuje więcej czasu na uregulowanie zobowiązania.


Faktoring zakupowy (odwrotny)

Zdarzają się sytuacje, kiedy firma otrzymuje korzystne zamówienie, ale nie może rozpocząć jego realizacji, ponieważ nie posiada wystarczających środków obrotowych - na materiały, maszyny, zatrudnienie dodatkowych osób, itp. Usługa faktoringu zakupowego pozwala nam zaoferować przedsiębiorstwom pomoc i wypłacenie im gotówki jeszcze przed realizacją zamówienia i wystawieniem faktury kontrahentowi. W ten sposób finansujemy zobowiązania Klienta, a nie jego należności.

Faktoring zakupowy jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują środków na rozpoczęcie realizacji danego przedsięwzięcia, ale nie mogą skorzystać z tzw. kredytu kupieckiego.


Faktoring kontraktowy

Usługa zapewniająca bieżące finansowanie realizacji umowy, której wykonanie jest rozciągnięte w czasie, a jego rozliczanie następuje okresowo. Na podstawie zawartej umowy nasza firma pokryje koszty części zawartego kontraktu, zanim ten zostanie rozliczony, a pieniądze trafią do kasy naszego Klienta.

Faktoring kontraktowy zastosowanie znajduje m.in. w branży budowlanej. Dzięki niemu wykonawca może pokryć koszty materiałów i prac zanim jego kontrakt zostanie rozliczony.